Hovedside m/kart
Brånåhø
Fangstanlegg for elg
Jøndalen Rundt
Bygningspark
Rudiomnan
Våtmarksområde
Grimsdalen
Web-kameraer
Værmeldinger

Andre lenker:
Moskus Safari
Budsjord Gard
Dovre Kommune
Nasjonalparker
Rondane-Dovrefjell
Høvringen

Opplandstrafikk


Værmelding Dovre
Været på Fokstua nå
Været på Dombås nå
 
 

  

  

Det tas forbehold om rett skrivemåte eller andre faktafeil i det som er beskrevet på disse sidene.

De fleste av turene er ikke merket i terrenget, så alle ferdes på eget ansvar.

                                  

   2002 - 2013  © Sletner

Fangstanlegg for elg

 Bråtån  Elggrav 3 og 4 fra Bråtån  Elggrav 3 fra Bråtån

I munningen av Jøndalen, rett nedenfor "Bråtån", ligger et stort fangstannlegg for elg. Elggravene ligger på rekke og rad og har sannsynligvis stengt nesten all trafikk av elg inn og ut av Jøndalen, samt det meste av elgtrekk i hoveddalføret på vestsiden av Lågen.

Fangst av elg i slike anlegg er kjent fra litteraturen tilbake til 1100-1200 tallet, og har pågått fram til midten av 1600-tallet. ("Den gamle elgfangsten i Dovre" av Øystein Mølmen, 1982)

Stien gjennom dette området er også deler av den eldste veien til Jøndalen, antakelig i bruk fram til slutten av 1800-tallet.  Den ble i tillegg brukt en del år etter flommen i 1938 og fram til nåværende Jøndalsvei ble ferdig i 1947/48.