Hovedside m/kart
Brånåhø
Fangstanlegg for elg
Jøndalen Rundt
Bygningspark
Rudiomnan
Våtmarksområde
Grimsdalen
Web-kameraer
Værmeldinger

Andre lenker:
Moskus Safari
Budsjord Gard
Dovre Kommune
Nasjonalparker
Rondane-Dovrefjell
Høvringen

Opplandstrafikk


Værmelding Dovre
Været på Fokstua nå
Været på Dombås nå
 
 

  

  

Det tas forbehold om rett skrivemåte eller andre faktafeil i det som er beskrevet på disse sidene.

De fleste av turene er ikke merket i terrenget, så alle ferdes på eget ansvar.

                                  

   2002 - 2013  © Sletner

Grimsdalen

Mellom Dovre og Folldal ligger "Grimsdalen",  en av Norges lengste seterdaler som til alle tider har vært en gjennomfartsdal mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Seterbrukene (52 i tallet) ble etablert på 1500-tallet, men flere steder kan man finne rester som vitner om bosettinger helt tilbake til 1300-tallet.

Langs Grimsdalsveien (bomveg) er det satt opp informasjonsskilt som forteller mer om de forskjellige severdighetene.

 

A: Einsethø / Tøftin
Massefangstanlegg for villrein, i bruk fra 600-tallet til 1300-tallet.

B: Verkenssæter
Setergrend med 11 setrer

C: Pundarvangen
Gammel markedsplass for Østerdalen og Gudbrandsdalen.  Hustufter fra 1300-tallet.

D: Bjørnsgardsæter / DNT- Grimsdalshytta
Setergrend med 7 setrer.  Gravhauger og boplasser fra vikingetiden.
Bjørnsgardsæter med Grimsdalshytta opp til høyre

E: Tverrlisæter
Setergrend med 8 setrer.  Nede ved "Grimsi" er det restaurert ei gammel utleggsbru  (1995).
Utleggsbru Tverrlisæter

F: Mesæter
Setergrend med 8 setrer.  Eldste seterhus fra 1667.

G: Grimsdalsgruva
Gruvedrift fra 1799-1914  (Folldal Verk)

H: Tollevshaugen
Setergrend med 12 setrer, hvorav mange er bygd før 1800-tallet.

I: Stakstosæter
Rekonstruert utleggsbru over "Grimsi" (1997).

J: Massefangstgrav for villrein
I "Gravhø" finnes det et massefangsanlegg for rein bestående av ledegjerder, med "bogasteller" på sidene, som leder inn mot en 19 x 3 m stor innhegning bygd av stein.  Antas å ha vært i bruk i perioden 800-1300 e.kr.
Massefangstgrav for rein i Gravhø.  Storvatnet i bakgrunnen

K: Raudhamran
Karakteristisk fjell/stein-formasjon på baksiden av Hornsjøhø langs turist-råket mellom Grimsdalshytta og Høvringen.  Her er det også en gammel hytte som i dag eies av Dovre Fjellstyre og er åpen for overnatting.  Raudhamran er godt synlig med sin røde farge av mineraler i fjellet som "ruster" når de kommer i kontakt med vann og oksygen.  Fin dagstur - på nydelig underlag - fra det høyeste punktet på Hornsjøveien før nedkjøringen mot Hellberget.
Raudhamran sett fra Hornsjøhø  Raudhamran  Åpen hytte med overnattingsmulighet ved Raudhamran